BẢNG BÁO GIÁ MỚI NHẤT TẠI 102 STORE CẦN THƠ

  • Hotline: 02923 888 102 (08:30 Sáng – 21:00 Tối)
  • Tư vấn bán hàng:
    Bạn Danh: 0907805609
    Bạn Tuấn: 0888704887
    Bạn Châm: 0828662117

BẢNG GIÁ IPHONE

DÒNG MÁY

GIÁ

QUÀ TẶNG

15 PRO MAX

26.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

15 PRO

22.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

15 PLUS

18.300.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

15

17.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

14 PRO MAX

18.900.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

14 PRO

16.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

14 PLUS

13.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

14

12.900.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

13 PRO MAX

13.900.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

13 PRO

12.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

13

10.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

12 PRO MAX

10.200.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

12 PRO

8.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

12

7.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

11 PRO MAX

7.900.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

11 PRO

6.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

11

5.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

XS MAX

5.900.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

XS

4.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

8 PLUS

3.500.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

7 PLUS

2.900.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

7,8,SE 2020

2.300.000

QUÀ 1.3 TRIỆU

BẢNG GIÁ SAMSUNG

DÒNG MÁY

GIÁ

TÌNH TRẠNG

S20 FE

4.900.000

MÁY ĐẸP 99%

S20

4.900.000

MÁY ĐẸP 99%

S10 5G

5.600.000

MÁY ĐẸP 99%

S20 PLUS

6.400.000

MÁY ĐẸP 99%

S21

6.600.000

MÁY ĐẸP 99%

S21 PLUS

6.900.000

MÁY ĐẸP 99%

S20 ULTRA

7.400.000

MÁY ĐẸP 99%

S22

7.900.000

MÁY ĐẸP 99%

S22 PLUS

9.900.000

MÁY ĐẸP 99%

NOTE 10 PLUS

6.700.000

MÁY ĐẸP 99%

NOTE 20 ULTRA

8.500.000

MÁY ĐẸP 99%

S21 ULTRA

8.900.000

MÁY ĐẸP 99%

NOTE 10 PLUS MỸ

8.400.000

NEW 100%

NOTE 20 ULTRA MỸ

9.700.000

NEW 100%

S21 ULTRA MỸ

10.100.000

NEW 100%

S22 ULTRA MỸ

12.900.000

NEW 100%

S23 ULTRA

16.900.000

LIÊN HỆ

Z FLIP 5

18.900.000

LIÊN HỆ

Z FOLD 5

27.900.000

LIÊN HỆ

BẢNG GIÁ IPAD

DÒNG MÁY

GIÁ

TÌNH TRẠNG

iPAD MINI 4

4.900.000

MỚI 99%

iPAD MINNI 5

6.500.000

MỚI 99%

iPAD GEN 5

4.800.000

MỚI 99%

iPAD GEN 6

5.300.000

MỚI 99%

iPAD GEN 7

5.900.000

MỚI 99%

iPAD PRO 10.5

6.400.000

MỚI 99%

iPAD PRO 2018

9.400.000

MỚI 99%

iPAD GEN 10

9.900.000

FULLBOX NEW 100%

iPAD AIR 4

10.900.000

FULLBOX NEW 100%

iPAD MINI 6

11.400.000

FULLBOX NEW 100%

iPAD AIR 5

13.900.000

FULLBOX NEW 100%

iPAD PRO M1

16.600.000

FULLBOX NEW 100%

iPAD PRO M2

19.600.000

FULLBOX NEW 100%